Montgomery Blair

Photograph

Montgomery Blair

Gideon Blair, The Diary of Gideon Welles, Volume I.

Return to Previous Page